Jsem to já. Ta jiná. Jitka. Jsem zde a koukám v dálky tajemna. Vdechuji život, poslouchám svět, dotýkám se nebe. A z hloubky inspirace na hladině odrážím sebe. Zasněná probouzím se do dnů a miluji, co mne obklopuje. Práce je mým naplněním, design vášní, tvorba posedlostí. 

Profiluji se jako grafický a webový designer s přesahem do ilustrace. Navrhuji progresivní vizuální identitu vymezenou minimalistickou hravostí se zaměřením na funkční detail. 

Jsem ilustrátorka s výtvarným vzděláním. Svým universitním absolventským profilem doplňuji svůj kreativní diskurz o porozumění vizuálním i textovým znakovým systémům uživatelského a obsahového rozhraní projektů. 

Svoji paletu tvorby jsem expandovala do digitální grafiky, kde do kreativního portfolia zahrnuji grafický design orientovaný na ilustraci v rastrové i vektorové grafice.

Tvořím vizuální identity, loga, webové stránky, propagační bannery, printy apod.

Webový design navrhuji a stavím na softwarové platformě WordPress, kde mám zkušenosti i s fungováním E-commerce a návrhy UX a UI Designu. 

Přejít nahoru