Profiluji se jako grafický a webový designer s přesahem do ilustrace. Navrhuji progresivní vizuální identitu vymezenou minimalistickou hravostí se zaměřením na funkční detail. 

Jsem ilustrátorka s výtvarným vzděláním. Svým universitním absolventským profilem doplňuji svůj kreativní diskurz o porozumění vizuálním i textovým znakovým systémům uživatelského a obsahového rozhraní projektů. 

Svoji paletu tvorby jsem expandovala do digitální grafiky, kde do kreativního portfolia zahrnuji grafický design orientovaný na ilustraci v rastrové i vektorové grafice.

Tvořím vizuální identity, loga, webové stránky, propagační bannery, printy apod.

Webový design navrhuji a stavím na softwarové platformě WordPress, kde mám zkušenosti i s fungováním E-commerce a návrhy UX a UI Designu. 
„Jitka dělá pro WHO pravidelně grafiky a vizuální podobu kampaní. S její prací jsme spokojeni nejen v české pobočce, ale napříč organizací, kde jsou její grafiky schvalovány i hlavním sídle Kodani.“


Jakub Žák, WHO

„Jitka se stala nedílnou součástí našeho projektu Expedice Z101 a bez její kreativity, flexibility a nadšení si již naše produkce neumíme představit. Naše práce kombinuje historické materiály a současnou autorskou tvorbu, přičemž Jitčina schopnost prolnout svým grafickým pojetím obě dimenze tak, aby se vzájemně podporovaly, je dle našeho přesvědčení svěží a inspirativní.“


Tomáš Vaňourek, Expedice Z101

„Jitka je praktická, spolehlivá a vždy přívětivá designerka, se kterou je radost spolupracovat, a to jak z pohledu profesní, tak lidské stránky věci.“


Dalibor Černý, Visions DAO

Mám volné hodiny na váš projekt.

Přejít nahoru